Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/08/MP-RZ/2018

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminami w następujących obszarach:
1)    kurs księgowości wspomaganej komputerem wraz z egzaminem (dla 3 osób),
2)    kurs licencjonowany transport drogowy taksówką osobową wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
3)    kurs spawania metodą MAG 135” wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
4)    kurs operatora obrabiarki CNC wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
5)    kurs ECDL - PTI STANDARD wraz z egzaminem (dla 1 osoby)
6)    kurs stylizacji paznokci wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
7)    kurs ECDL - BASE wraz z egzaminem ( dla 1 osoby),
8)    kurs komputerowy MS Excel (dla 1 osoby),
 dla uczestników projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 21 lutego  2017 r. do godz. 8.00

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania ofertowego

Oferta cenowa ZAM/08/MP-RZ/2018

Formularz - szczegółowy opis zamówienia do zapytania ofertowego ZAM/08/MP-RZ/2018

Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty ZAM/08/MP-RZ/2018