Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/07/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES i równościowych szkoleń w zakresie zarządzania różnorodnością w sektorze Ekonomii Społecznej dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 09 lutego 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAM/07/OWES/2018