Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/19/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Przewóz osób w celu odbycia krajowych wizyt studyjnych organizowanych na potrzeby realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca lipca 2018r., w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 (Biuro Zarządu ARR), 42-200 Częstochowa do 19.04.2016 r. do godz. 10.00.

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego Załącznik nr. 1, 2

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego Załącznik nr. 3 - Wzór umowy