Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/36/CT/2018

 

Przedmiot zamówienia: Usługa zaangażowania ekspertów branżowych podczas Living Lab w ramach projektu  „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8,  do 12 lipca 2018 r. do godz. 15:00

 

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

ZAM_36_CT_2018 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

ZAM_36_CT_2018 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

ZAM_36_CT_2018 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu

ZAM_36_CT_2018 Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące danych osobowych