Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/34/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa - ZAM/34/OWES/2018