Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

marr.logo
PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

 

 Od dnia 05.03.2015r. w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli, zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II.
Obowiązujące oprocentowanie to 0,44%
Bez prowizji i dodatkowych opłat!!!

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., z tytułu zawartej umowy współpracy w ramach Programu  „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" z Konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w Mielcu /Lider Konsorcjum/ oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych, zaprasza do zapoznania się z ofertą programu oraz kontaktu w przypadku zainteresowania skorzystaniem ze wsparcia pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. /34/ 360 56 88 w. 23 /od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8,00 do 15,00/. Spotkania konsultacyjne w siedzibie Agencji będą realizowane po wcześniejszym  umówieniu e-mail lub telefonicznie. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie ARR w Częstochowie S.A. www.arr.czestochowa.pl/ przekierowanie na stronę www.marr.com.pl/ lub pod adresem strony internetowej dedykowanej Programowi, uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego www.wsparciewstarcie.bgk.pl

 

Celem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

 

W ramach Programu oferowane są pożyczki:

1) POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w maksymalnej kwocie ok. 78 tysięcy złotych
Dla:

  • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich);
  • zarejestrowanych bezrobotnych.

Stałe oprocentowanie jedynie 0,56 w skali roku.
Roczna karencja w spłacie kapitału
W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki.


Możliwość częściowego umorzenia pożyczki w przypadku starania się dodatkowo o pożyczkę na nowe miejsce pracy.
W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy – minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należność z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.
Wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
2)    POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w maksymalnej kwocie ok. 23 tysięcy złotych
Dla:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • niepublicznych szkół,
  • niepublicznych przedszkoli,
  • żłobków lub klubów dziecięcych
  • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

Od dnia 05.03.2015r. w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli, zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II.

Obowiązujące oprocentowanie to 0,44%