Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

    W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), który skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja ekonomiczna w ostatnim czasie pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu doradczo-szkoleniowego pozwalającego na opracowanie i wdrożenie planu rozwoju w kluczowych dla firmy obszarach.


Do projektu wybranych zostanie co najmniej 50 przedsiębiorstw, z których każde otrzyma m.in.: kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej, indywidualny plan rozwoju o charakterze naprawczym lub rozwojowym, a następnie wsparcie przy jego wdrożeniu.


Wszystkie działania oferowane przedsiębiorcom w ramach ISR w 95% finansowane są ze środków publicznych, w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy wnoszą jedynie  5% wartości wsparcia – w zależności od uzyskanej pomocy, wkład własny wyniesie od 4 do 6,5 tys. zł brutto.


Do projektu może przystąpić każde przedsiębiorstwo, które spełni kryteria formalne i merytoryczne określone w Regulaminie naboru.


    Zgłoszenie firmy do projektu możliwe jest wyłącznie poprzez aplikację on-line w dniach 23.10-30.11.2014, a formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl.


Więcej informacji na temat projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.