Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Pożyczka na 1% dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą


Fundusz Górnośląski SA w Katowicach wspólnie z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach, realizuje projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2.


Oferowane wsparcie w ramach projektu:

 

 • Pożyczki na rozpoczęcie działalności:
  • wysokość od 10 – 50 tys. zł,
  • oprocentowanie preferencyjne w wys. 1%,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe
 • Usługi doradczo-szkoleniowe
  • szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h),
  • doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (ok. 10h na osobę),

    

Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.


Kto może zostać uczestnikiem projektu:

 

 • dorosłe osoby fizyczne zamieszkujące w Woj. Śląskim, chcące założyć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu
 • osoby pracujące, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo - projekt skierowany jest do wszystkich, bez względu na status na rynku pracy
 • planowana działalność gospodarcza nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis.

 

Informacje o projekcie na stronie http://www.fundusz-silesia.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpocznij-dzialalnosc-PoZyczymy-Ci-sukcesu