Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Forum Rozwoju Firm logo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa  do udziału w Forum Rozwoju Firm "Bezpieczny przedsiębiorca" w Parku Przemysłowo – Technologicznym w Częstochowie. Będzie to pierwsze wydarzenie z cyklu, który dedykujemy przedsiębiorcom, samorządowcom, ludziom nauki i kultury - przedstawicielom środowisk, którym bliska jest idea współpracy. Na uniwersalny charakter konferencji wskazuje z pewnością jej program i tematyka spotkań. O jej prestiżu natomiast świadczą sylwetki panelistów i zaproszonych gości – m.in. Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, prof. Adam Mariański – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Najważniejszym celem, jaki przyświeca nam przy organizacji Forum, jest stworzenie platformy porozumienia dla polskich przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji wpierających biznes. W ramach I Edycji Częstochowskiego Forum Rozwoju Firm odbędą się 4 panele dyskusyjne dotyczące kluczowych, pod względem bezpieczeństwa obszarów generujących duże ryzyko w prowadzeniu działalności.

 

 

Forum Rozwoju Firm „Bezpieczny Przedsiębiorca” 03.10.2019 r.
Agenda konferencji

 

10.00-10.30  Rejestracja uczestników / networking


10.30-10.45 Wprowadzenie
Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowa
Katarzyna Woszczyna - Kanclerz Loży Małopolskiej BCC, Kanclerz Loży Częstochowskiej BCC
Prof. Adam Mariański - Mariański Group
Najważniejszym celem, jaki przyświeca nam przy organizacji Forum, jest stworzenie platformy porozumienia dla polskich przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji wpierających biznes. W ramach I Edycji Częstochowskiego Forum Rozwoju Firm odbędą się 4 panele dyskusyjne dotyczące kluczowych, pod względem bezpieczeństwa obszarów generujących duże ryzyko w prowadzeniu działalności.


10.45 - 11.30 Panel: Zrozumieć compliance - szansa na bezpieczny rozwój.
W fazie legislacyjnej jest już projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zawiera ona zbiór zasad i reguł postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi normami postępowania. Powrzechnie określa się je pojęciem "compliance".  Rozwiązania zaproponowane w projekcie Ustawy tworzą nowy model odpowiedzialności karnej spółek, a w związku z tym także członków organów zarządzających. Wprowadzają one m. in. instytucję ochrony tzw. sygnalistów, obligują do tworzenia stanowisk lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością. Stosowanie nowych przepisów ma zapobiegać stratom finansowy i utracie reputacji, ale przede wszystkim wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych jako członków zarządu za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania. Nowe regulacje prawne nakazują prowadzić postępowania wewnętrzne, gdy dojdzie do uchybień wymagających wyjaśnienia.  
Ustawa stanowi nowość w polskim porządku prawnym. Gdyby weszła w życie w kształcie pierwotnie proponowanym, obligowałaby tysiące przedsiębiorstw do stworzenia systemu zarządzania zgodnością także w obszarach, które nie są dziś uznawane za potencjalne źródło odpowiedzialności karnej spółek, np. BHP.    
Ale czy faktycznie proponowane zmiany legislacyjne spełniają oczekiwania przedsiębiorców i w jakim stopniu będą dla nich efektywne finansowo?  Czy rzeczywiście wdrożenie nowych regulacji w firmach pozwoli uchronić członków zarządzających od odpowiedzialności karnej?
Podczas panelu eksperci z Mariański Group, przedstawiciele biznesu oraz zaproszeni goście, opierając się na doświadczeniu i przykładach przedyskutują najistotniejsze kwestie związane z zagadnieniami compliance.


11.35 - 12.20 Panel: Przyszłość biznesu - zmiany w prawie i podatkach.
Czy przy licznych zmianach prawa oraz podejmowanych działaniach uszczelniających system podatkowy uczciwy przedsiębiorca może czuć się bezpiecznie? Jakie powinien podejmować czynności aby rzetelnie wywiązać się ze swoich obowiązków? Celem panelu jest zaprezentowanie fundamentalnych zmian w prawie i podatkach, które wejdą w życie na przełomie 2019 i 2020 r. Niestety, staje się tradycją, że w ostatnich miesiącach roku przedsiębiorcy szykują się na kolejną rewolucję. Podczas spotkania doradcy Mariański Group oraz zaproszenie goście omówią najważniejsze zmiany, a także wskażą największe ryzyka wynikające z tych zmian dla przedsiębiorców.


12.20 - 12.30 Przerwa kawowa


Loteria wizytówek - nagrody niespodzianki


12.30 - 13.00 "Budowanie mistrzowskiego zespołu" - mowa motywacyjna w wykonaniu Jakuba Lewandowskiego (trener biznesu i trener mentalny reprezentacji AMP Futbol) i Przemysława Świercza (kapitan reprezentacji AMP Futbol)


13.00 - 13.45 Panel: Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej w niestabilnym otoczeniu ekonomicznym. Czy jest możliwe?
Powiedzieć dziś, że żyjemy w niepewnym otoczeniu, to jak nic nie powiedzieć. Jeden poranny tweet zza oceanu może zmienić perspektywy światowej gospodarki. Ryzyko zwiększonego protekcjonizmu, wojen handlowych i ich wpływu na globalny handel, powodują, że prognozowanie zjawisk ekonomicznych stało się znacznie trudniejsze. Odpowiedź światowych banków centralnych na te zagrożenia może z kolei podwyższać zmienność na rynkach finansowych. Jakie ma to konsekwencje dla polskiego rynku? Podczas panelu postaramy się nakreślić główne czynniki ryzyka, które potencjalnie mogą wpłynąć na polskich przedsiębiorców oraz odpowiedzieć na pytanie jak poruszać się w tym niepewnym otoczeniu makroekonomicznym.


13.45 - 14.30 Panel: Cyberbiezpieczeństwo biznesu. Zapobiegać, blokować dostęp, chronić - a może wszystko naraz?
Celem prelekcji i panelu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi cyberzagrożeniami oraz zagrożeniami przyszłości, a także przedstawienie metod rozpoznawania zagrożeń informatycznych i walki z nimi. Nacisk zostanie położony na najbardziej zaawansowane cyberzagrożenia. Słuchacze poznają skalę konsekwencji związanych z atakami cyberprzestępczymi na firmy i zobaczą, jak najnowsze technologie, takie jak uczenie maszynowe i ekspercka wiedza, pomagają firmom być o krok przed atakującymi. Zaprezentujemy przykłady najbardziej spektakularnych cyberzagrożeń ostatnich lat i pokażemy, dlaczego były tak skuteczne. Nie pominiemy także tematyki kopii zapasowych - jak często się powtarza, firmy dzielą się na takie, które wykonują kopie zapasowe oraz takie, które... zaczną to robić.


14.30 Lunch, networking, indywidualne punkty konsultacyjne w obszarach:

  • Prawo i podatki - Mariański Group.
  • Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce, Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.
  • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - Grzegorz Piątkowski, Pełnomocnik Rzecznika MŚP.
  • Finanse - Santander Bank.
  • Fundusze Unii Europejskiej dla firm, dotacje na szkolenia - ARR w Częstochowie S.A.
  • Inwestuj w Częstochowie - Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Częstochowy.
  • Bezpieczeństwo IT - Kaspersy Lab.

 


rezerwacja