Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

scpUprzejmie informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020. Nabór przeznaczony jest dla  beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszaru: technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.


O dofinansowanie mogą się ubiegać:
•        Przedsiębiorstwa
•        Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
•        Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
•        Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
•        Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
•        Konsorcja przedsiębiorstw

 

Do dofinansowania wskazano projekty ukierunkowane na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, tj. 2 typ projektu w ramach Działania 1.2.


Szczegóły naboru dostępne są pod linkiem: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/377


Jednocześnie zapraszamy w środę, tj. 28 listopada 2018 do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego na spotkanie informacyjne, w trakcie którego omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

 

Szczegóły ogłoszenia i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_1_2_Sosnowiec