Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.

LPIWójt Gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, Pl. Kościuszki 31, w dniu 7 lutego 2019 r. (czwartek), w godzinach 10.00 - 13.00.

LPIBurmistrz Krzepic (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, w dniu 5 lutego 2019 roku (wtorek), w godzinach 10.00-13.00.

LPIStarosta Powiatu Kłobuckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY I  INNE FORMY WSPARCIA PRACODAWCÓW W POWIECIE KŁOBUCKIM.”


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z:

- Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy;

- Krajowego Funduszu Szkoleniowego – na podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników;

- Funduszu Pracy – na doposażenie stanowisk pracy w firmie oraz współfinansowanie zatrudnienia.