Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPISzkolenie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.


Termin i miejsce szkolenia: 22 września 2020 r.  
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121; Sala nr: wystawiennicza
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.45 – 9.00.
Szkolenie: 9:00 – 13:30.

LPISzkolenie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.


Termin i miejsce szkolenia: 11 września 2020 r.  
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121; Sala nr: wystawiennicza
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.45 – 9.00.
Szkolenie: 9:00 – 13:30.

LPISzkolenie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.


Termin i miejsce szkolenia: 9 września 2020 r. 
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121; Sala nr: wystawiennicza
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.45 – 9.00.
Szkolenie: 9:00 – 13:30.

LPIWójt Gminy Wręczyca Wielka (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20, w dniu 3 września 2020 r.,  w godzinach od 10.00 do 13.00.

KOMUNIKAT
dot. obsługi bezpośredniej klientów w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie

 

Od 8 czerwca 2020 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie umożliwia osobiste wizyty klientów, w godz. 7.30 – 15.30.


Osobiste wizyty klientów będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu spotkania na konkretny dzień i godzinę. Dodatkowo, podczas pobytu w Punkcie, klient musi mieć założone rękawiczki ochronne oraz zakrytą  twarz i nos. Wejście do Punktu zostanie poprzedzone dezynfekcją rąk z wykorzystaniem płynów dezynfekujących zapewnionych przez Punkt. W trakcie osobistej wizyty w Punkcie, w tym samym czasie, w pomieszczeniu znajdować się  może tylko jeden klient.


Tel. do umawiania wizyt: 34/360 56 87 lub 34/324 50 75.
Prosimy o stosowanie się do ww. zasad.