Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości przygotowania projektów na aktualnie ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego” w Częstochowie.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

LPIWójt Gminy Kruszyna (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5, w dniu 5 września 2019 r. (czwartek), w godzinach 10.00-13.00.

LPIWójt Gminy Wręczyca Wielka (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, przy ul. Śląskiej 20, w dniu 6 września (piątek) 2019 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.

LPIWójt Gminy Miedźno (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Miedźnie, ul. Ułańska 25, w dniu 18 września 2019 r. (środa), w godzinach 10.00 - 13.00.

 

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Realizacja i rozliczanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla przedsiębiorców” w Częstochowie.


W spotkaniu wezmą udział pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie – instytucji, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w odniesieniu do działania 1.2., działania 3.2., działania 3.3. i poddziałania 3.5.3. (tj. działań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa śląskiego).