Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPIBurmistrz Miasta Krzepice (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Krzepice, ul. Częstochowska 13,  w dniu 15 stycznia  2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPIWójt Gminy Dąbrowa Zielona  (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31 w dniu 10 stycznia  2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie przy wsparciu Referatu rozliczania projektów Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, zaprasza realizatorów projektów w ramach  RPO WSL 2014-2020 na szkolenie z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tematyka szkolenia:

• kwalifikowalność wydatków na etapie realizacji projektu,
• istotne aspekty rozliczania projektu,
• inne problemy i błędy występujące podczas realizacji i rozliczania projektu,
• pytania i indywidualne konsultacje.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020”, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w Priorytecie IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Spotkanie przeznaczone jest dla beneficjentów projektów w ramach  RPO WSL 2014-2020, w szczególności dla realizatorów projektów w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL 2014-2020. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla przedsiębiorców” w Częstochowie.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 (tj. działań: 1.2., 3.2. oraz 3.3) oraz planujących pozyskanie dofinansowania na innowacje i rozwój.