Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i  Starostwo Powiatowe w Myszkowie zapraszają   na spotkanie informacyjne nt. „Zasady przygotowania wniosków aplikacyjnych w systemie LSI”


Termin i miejsce spotkania:    
Termin: 11. sierpień 2015 r.
Rejestracja: 9.30-10.00
Godz. spotkania/szkolenia: 10.00-13.00
Miejsce: Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Myszkowie ul. Kazimierza Pułaskiego 6,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie „Środa z Funduszami – dla przedsiębiorstw – na szkolenia”. Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które są zainteresowane szkoleniami dla swoich pracowników.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
zaprasza na spotkanie informacyjne
nt. „Zasady przygotowania projektu w ramach działania 5.5 RPO WSL – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”

 


Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie omówieniu możliwości uzyskania dofinansowania na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.


Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych i JST.  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektów w ramach RPO WSL-Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe”.

 

Szkolenie w szczególności skierowane jest do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie/ośrodków pomocy społecznej z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego,  myszkowskiego i m. Częstochowy, które zamierzają aplikować o środki EFS w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu 9.1.6 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
zaprasza na spotkanie informacyjne
nt. „Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 – możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej”

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej.


Spotkanie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej.


Tematyka spotkania:

  • perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • aktualne możliwości uzyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • inne formy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. szkolenia).