Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Wójt Gminy Lelów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 15 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, w godzinach 9.00-12.00.

Wójt Gminy Przyrów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 15 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, w godzinach 12.30-15.30.

 

Wójt Gminy Rędziny (powiat częstochowski), Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 4 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach, ul. Szkolna 1, w godzinach 8.30-11.30.

Wójt Gminy Niegowa (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 7 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2, w godzinach 8.30-11.30.

Wójt Gminy Kłomnice (powiat częstochowski), Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 2 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka  20 (sala sesyjna),  w godzinach 8.30-11.30.