Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Burmistrz Blachowni (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 8 października 2015 r., w godzinach 12.00-15.00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na spotkanie „Środa z Funduszami dla szkół i uczelni”.


Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli szkół i uczelni zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich.


Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”.


Spotkanie poświęcone będzie omówieniu możliwości aplikowania o środki z EFS przez organizacje pozarządowe w latach 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Możliwość realizacji projektów innowacyjnych we współpracy nauka – biznes w perspektywie 2014 – 2020”.


Spotkanie poświęcone będzie  omówieniu możliwości przygotowania projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe. Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli uczelni wyższych, pracowników naukowych, jak również przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na projekty B+R.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Rynek pracy i włączenie społeczne w programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020”.


Spotkanie poświęcone będzie  omówieniu możliwości aplikowania o środki z EFS w obszarze rynku pracy i włączenia społecznego w ramach RPO WSL oraz POWER.