Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020”.


Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców, którzy zamierzają aplikować o środki z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Termin i miejsce szkolenia: 6 listopada 2015 r.

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121; Sala nr: 3

Porządek: Rejestracja uczestników: 8.00-8.30

Szkolenie: 8:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Zasady przygotowania projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach RPO WSL 2014-2020 (poddziałanie: 9.1.5)”.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów w ramach poddziałania 9.1.5. RPO WSL 2014-2020.

 

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 5 listopada 2015 r.
Rejestracja: 9.30-10.00
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 1.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2014-2020 – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP". Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad aplikowania o dofinansowanie w ramach działania 3.2 RPO WSL 2014-2020.


Termin i miejsce spotkania:
Termin: 27 października 2015 r.
Rejestracja: 11.30-12.00
Godz. spotkania: 12.00-15.00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020”.


Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców, którzy zamierzają aplikować o środki z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Termin i miejsce szkolenia: 16 października 2015 r.

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121; Sala nr: 3

Porządek: Rejestracja uczestników: 8.00-8.30

Szkolenie: 8:30 - 15:30

 

20150929 10175929 września, z inicjatywy Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Pana Marcina Kozaka, na Politechnice Częstochowskiej odbyło się spotkanie informacyjne na temat „Możliwość realizacji projektów innowacyjnych we współpracy nauka – biznes w perspektywie 2014 – 2020”.


Spotkanie zorganizowane zostało w ramach działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich prowadzonego przez ARR w Częstochowie S.A.