Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Wójt Gminy Konopiska (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 25 listopada 2015 roku, w godzinach 12.00 - 15.00.

Wójt Gminy Kamienica Polska (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul.  Konopnickiej 12, 18 listopada 2015 r., w godzinach 8.30-11.30.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na spotkanie „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”.


Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na inwestycje proekologiczne.


Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Burmistrz Krzepic (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, ul. Częstochowska (sala kinowa), 3 listopada 2015 r., w godzinach 15.00-18.00.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020”.

 

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców, którzy zamierzają aplikować o środki z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Termin i miejsce szkolenia: 10 listopada 2015 r.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 6, 42-300 Myszków; Sala Sesyjna.

Porządek: Rejestracja uczestników: 8.00-8.30

Szkolenie: 8:30 - 15:30