Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 – możliwości uzyskania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2014-2020 – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP”.


Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP i poświęcone będzie omówieniu zasad ubiegania się o dotację w ramach działania 3.2 RPO WSL 2014-2020 Innowacje w MŚP.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 – możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej”

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej.


Spotkanie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 20 listopada 2015 roku, w godzinach 11.30 - 14.30.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, ul. ul. Długosza 114, 26 listopada 2015 r., w godzinach 10.00-14.00.

Wójt Gminy Poczesna (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 18 listopada 2015 r., w godzinach 12.00-15.00.