Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Burmistrz Blachowni (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 2, 7 grudnia 2015 r., w godzinach 12.00-15.00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na spotkanie „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”.


Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji ochrony zdrowia zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich.


Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne nt. „Zasady przygotowania wniosków aplikacyjnych w systemie LSI”


Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji/firm planujących składanie wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszonego naboru wniosków do poddziałania 11.1.3 RPO WSL”.


Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców, którzy zamierzają aplikować o środki z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020, w szczególności przedstawicieli instytucji planujących aplikować  o środki z poddziałania 11.1.3 RPO WSL.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Zasady przygotowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej)”.


Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów w ramach poddziałania 11.1.3 RPO WSL 2014-2020.