Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPIWójt Gminy Janów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie ul. Częstochowska 1, w dniu 21 września 2021 roku (wtorek), w godzinach 10.00-13.00.

LPIWójt Gminy Poraj (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21, w dniu 17 września 2021 roku (czwartek), w godzinach 10.00-13.00.

LPIBurmistrz Miasta Blachownia (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni pl. Wolności 2, w dniu 16 września 2021 roku (czwartek), w godzinach 10.00-13.00.

LPIBurmistrz Krzepic (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, w dniu 17 sierpnia 2021 roku (wtorek), w godzinach 10.00-13.00.

LPIWójt Gminy Kłomnice (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, w dniu 16 sierpnia 2021 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.