Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

icon ofertapracyOGŁOSZENIE

 

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ogłasza nabór na stanowisko

 

Pracownik Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (POP)

 

 

 

Pracodawca:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A, 42-202 Częstochowa

 

Miejsce wykonania pracy:
Bielsko-Biała,
Katowice,
Żory.

 

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę w ramach projektu pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”.

 

1.    Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami oraz przy realizacji projektów dla MŚP również z pomocą de minimis, współfinansowanych z EFS.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)    1 rok doświadczenia w realizacji usług dla MŚP,
2)    umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych, w tym pakietu MS Office,
3)    umiejętność pracy w zespole,
4)    komunikatywność,
5)    umiejętność podejmowania decyzji,
6)    umiejętność pracy z grupą i prowadzenia spotkań,
7)    zdolność analitycznego myślenia,
8)    dobry stan zdrowia, odporność na stres,
9)    czynne prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie własnym pojazdem.

 

3.    Zakres obowiązków:

1)    spotkania bezpośrednie z Przedsiębiorcami w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, rozmowy telefoniczne z przedsiębiorcami, przedstawianie szczegółów oferty projektowej, w tym wysokości partycypacji w kosztach usług rozwojowych,
2)    wsparcie w określeniu potrzeb rozwojowych, w wyborze usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, przygotowaniu zgłoszenia,
3)    przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych,
4)    ocena formalna złożonych wniosków oraz przekazywanie ocenionych wniosków do POP w Częstochowie w celu dalszego ich procedowania,
5)    pomoc przedsiębiorcom z rynku lokalnego przy podpisywaniu umów przygotowanych w POP w Częstochowie,
6)    realizowanie Projektu zgodnie z założeniami,
7)    przechowywanie dokumentów we właściwym porządku,
8)    bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac,
9)    bieżąca współpraca i wymiana informacji z przedsiębiorcami, instytucjami rynku pracy, samorządami oraz organizacjami gospodarczymi działającymi na obszarze realizacji projektu,
10)    współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowej realizacji Projektu,
11)    podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

 

4.    Wymagane dokumenty:

1)    CV wraz ze zgodą o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie drugiej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”;
2)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

5.    Termin naboru aplikacji: 15.07.2020 r., do godz. 12:00.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.    Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:
1)    w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika POP w projekcie unijnym w lokalizacji ….” (proszę podać preferowane miejsce wykonywania pracy) w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., mającej siedzibę w Częstochowie przy alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8
lub
2)    e-mailem w formie skanów dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości proszę podać: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika POP w projekcie unijnym w lokalizacji ….” (proszę podać preferowane miejsce wykonywania pracy)”.

 

 

Klauzula informacyjna ARR