Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/55/MP-LP-LZ/2019

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Szczegółowe informacje z otwrcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej