Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

W nawiązaniu do złożonych zapytań dot. postępowania nr  ZAM/36/MP-LP-LZ/2019, Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiada, co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019