Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 sniadanie 06 1O możliwościach praktycznego kształcenia studentów rozmawiali uczestnicy kolejnego „Śniadania z Przedsiębiorcami”, które odbyło się w częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Głównym tematem spotkania były „Możliwości praktycznego kształcenia i transferu wiedzy w Politechnice Częstochowskiej na przykładzie Centrum Transferu Technologii (działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego) i Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii”.

 

Podjęcie tej problematyki to wynik postulatów przedsiębiorców związanych z  kształceniem praktycznym studentów zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

- Obecnie mamy zupełnie inne możliwości, niż jeszcze przed kilkoma laty. Współpraca uczelni z określonymi firmami pozwala na dokładne przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. Taki system to korzyść zarówno dla pracodawcy, jak i przyszłego pracownika – mówił prof. Jacek Leszczyński z Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

 

Prezentacja dotycząca krajowych ram kwalifikacji kształcenia na potrzeby pracodawców.

 

Podczas spotkania zaprezentowano także ofertę Centrum Transferu Technologii, powołanego w tym roku przez Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z Politechniką Częstochowską.
Więcej informacji o Centrum pod adresem:

 

www.arr.czestochowa.pl/ctt

 

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przypomniał w trakcie spotkania, że częstochowskie tereny inwestycyjne „Skorki” i „Kusięcka” zostały właśnie włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

- Obecnie na terenie dwóch stref – katowickiej i mieleckiej - posiadamy działki zarówno dla mniejszych, jak i dużych inwestorów. Liczymy na to, że dobre warunki do lokalizacji inwestycji szybko doprowadzą do pojawienia na naszym rynku nowych firm i tworzenia kolejnych miejsc pracy – podkreślił prezydent, który zapowiedział ścisłą współpracę z zarządami obu stref, co zostanie już w piątek  potwierdzone podpisaniem trójstronnego porozumienia.

 

sniadanie 01 2     sniadanie 02 3

sniadanie 03 3     sniadanie 04 2

sniadanie 06 1