Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje o zakończeniu rekrutacji do projektu „Szansa na zatrudnienie” . Ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Szansa na zatrudnienie"

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Szansa na zatrudnienie"