Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W RAMACH RPO WSL 2014-2020 - Poddziałanie 7.3.3 - Projekt "ŚWIADOMY BIZNES" - Paragraf 12, str. 23, punkt 5 - Pierwszych 14 osób znajdujących się na liście jest rekomendowanych do przyznania finansowania wsparcia pomostowego - przedłużonego.

 

Lista rankingowa oceny wniosków o finansowe wsparcie pomostowe przedłużone.