Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

sorisSzanowni Państwo,

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) oraz Park Naukowo- Technologiczny „Euro-Centrum” serdecznie zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym połączonym z warsztatem na temat technologii energetycznych przyszłości (rozproszonych, zero- i niskoemisyjnych źródeł energii) realizowanego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” finansowanego z Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Panel zostanie zorganizowany we wtorek, 8 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, budynek nr 8.

I kwartał 2018 roku obfitował w spotkania organizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Cykl spotkań rozpoczęło spotkanie branżowe „Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej”, które odbyło się 15 lutego 2018 r. w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele przedsiębiorstw działających w branży energetycznej na terenie województwa śląskiego.

banerAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska zapraszają na specjalistyczne Spotkanie B2B "Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce" które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku w Częstochowie, w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

banerAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska zapraszają na specjalistyczne Spotkanie Branżowe "Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej", które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku w Częstochowie, w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

logotypy pasek

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

 

Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

 

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Wartość dofinansowania z UE:  3 940 000,00 PLN

 

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego