Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

logotypy pasek

Tytuł projektu: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)


Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.03.2019


Lider Projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Personalizacja IOB, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie i zakłada osiągnięcie wskaźnika rezultatu w liczbie 6 Obserwatoriów, współpracujących w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych kształtującej się następująco: