Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPIBurmistrz Miasta i Gminy Żarki (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17,  w dniu 24 maja 2018 roku (czwartek), w godzinach 12.30 - 15.30.

 

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla JST – wsparcie obszaru edukacji” w Częstochowie.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach:
1.    Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs;
2.    Poddziałania 11.2.3  Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs;
3.    Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.

LPI

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla JST – wsparcie obszaru edukacji” w Kłobucku.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach:
1.    Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs;
2.    Poddziałania 11.2.3  Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs;
3.    Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.

LPIWójt Gminy Kamienica Polska (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, przy ul. Konopnickiej 12, w dniu 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), w godzinach 10.00 - 13.00.

LPISpotkanie informacyjne „Możliwości przygotowania projektów na aktualnie ogłoszone konkursy w ramach poddziałania 8.1.2 i 8.1.3, 9.2.2, 11.1.2 oraz 11.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego” w Częstochowie.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości przygotowania projektów na aktualnie ogłoszone konkursy w ramach poddziałania 8.1.2 i 8.1.3, 9.2.2, 11.1.2 oraz 11.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego” w Częstochowie.