Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPIWójt Gminy Niegowa (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa (Sala Konferencyjna), ul. Sobieskiego 1, w dniu 29 maja 2017 roku, w godzinach 9.00 - 12.00.

LPIWójt Gminy Janów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Janów (Sala Konferencyjna), ul. Częstochowska 1, w dniu 16 maja 2017 roku, w godzinach 9.00 - 12.00.

LPISpotkanie przeznaczone jest dla osób i instytucji, które chcą pozyskać wiedzę z zakresu aplikowania i realizowania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  


Tematyka spotkania:
1.    Omówienie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020,

- Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój,

2.    Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 (m.in.: rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków, kontrola projektów).

LPIWójt Gminy Konopiska (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska (Sala Konferencyjna), ul. Lipowa 5, w dniu 26 kwietnia 2017 roku, w godzinach 9.00 - 12.00.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.