Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Zasady przygotowania projektów w ramach poddziałania 11.1.2 oraz 11.1.3 (edukacja przedszkolna) Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego”.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT oraz Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na spotkanie „Środa z Funduszami Europejskimi na rozwój cyfrowy”.


Na spotkanie zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozwój cyfrowy.

 

LPIPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020”.


Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców, którzy zamierzają aplikować o środki z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.  

 

Rekrutacja została zakończona w związku z dużą ilością zgłoszeń.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na spotkanie „Środa z Funduszami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych”.


Na spotkanie zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w kursach, stażach i praktykach.

LPIBurmistrz Blachowni (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który jest organizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości obchodzonego w Gminie Blachownia.


Mobilny Punkt będzie dostępny w Sali Konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni, Plac Wolności 2, 14 listopada 2016 r., w godzinach 11.00-14.00.