Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPIBurmistrz Krzepic (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, w dniu 30 sierpnia 2018 roku (czwartek), w godzinach 8.30-11.30.

LPIWójt Gminy Olsztyn (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w Urzędzie Gminy Olsztyn - sala sesyjna,  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, w dniu 3 sierpnia 2018 roku (piątek) w godz. 10.00 -13.00.

LPIWójt Gminy Konopiska (powiat Częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w Urzędzie Gminy Konopiska,  ul. Lipowa 5, w dniu 27 lipca 2018 roku (piątek) w godz. 9.00 -12.00.

LPIWójt Gminy Miedźno (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Miedźnie, ul. Ułańska 25, w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek), w godzinach 9.00 - 12.00.

LPIWójt Gminy Poraj (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w Urzędzie Gminy Poraj,  ul. Jasna 21, w dniu 10 lipca 2018 roku (wtorek) w godz. 9.00 -12.00.