Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPIWójt Gminy Mykanów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, w dniu 6 czerwca (wtorek) w godz. 11.00-14.00.

LPIBurmistrz Miasta i Gminy Żarki (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17,  w dniu 22 maja 2017 roku, w godzinach 9.00 - 12.00.

 

LPIWójt Gminy Niegowa (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa (Sala Konferencyjna), ul. Sobieskiego 1, w dniu 29 maja 2017 roku, w godzinach 9.00 - 12.00.

LPIWójt Gminy Janów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Janów (Sala Konferencyjna), ul. Częstochowska 1, w dniu 16 maja 2017 roku, w godzinach 9.00 - 12.00.

LPISpotkanie przeznaczone jest dla osób i instytucji, które chcą pozyskać wiedzę z zakresu aplikowania i realizowania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  


Tematyka spotkania:
1.    Omówienie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020,

- Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój,

2.    Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 (m.in.: rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków, kontrola projektów).