Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Wójt Gminy Wręczyca Wielka powiat kłobucki oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 17. sierpnia 2015 r.

Wójt Gminy Konopiska powiat częstochowski oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 17. sierpnia 2015 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i  Urząd Miasta w Kłobucku zapraszają   na spotkanie informacyjne nt. „Zasady przygotowania wniosków aplikacyjnych w systemie LSI”


Termin i miejsce spotkania:
Termin: 13. sierpień 2015 r.
Rejestracja: 9.30-10.00
Godz. spotkania/szkolenia: 10.00-13.00
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta w Kłobucku ul. 11 Listopada 6,  

Szkolenie - „Zasady przygotowania projektów na poprawę zdolności zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS”,  ramach RPO WSL- Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia” i POWER - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenia pt. „„Zasady przygotowania projektów na poprawę zdolności zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS”,  ramach RPO WSL- Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia” i POWER - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i  Starostwo Powiatowe w Myszkowie zapraszają   na spotkanie informacyjne nt. „Zasady przygotowania wniosków aplikacyjnych w systemie LSI”


Termin i miejsce spotkania:    
Termin: 11. sierpień 2015 r.
Rejestracja: 9.30-10.00
Godz. spotkania/szkolenia: 10.00-13.00
Miejsce: Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Myszkowie ul. Kazimierza Pułaskiego 6,