Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

20150929 10175929 września, z inicjatywy Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Pana Marcina Kozaka, na Politechnice Częstochowskiej odbyło się spotkanie informacyjne na temat „Możliwość realizacji projektów innowacyjnych we współpracy nauka – biznes w perspektywie 2014 – 2020”.


Spotkanie zorganizowane zostało w ramach działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich prowadzonego przez ARR w Częstochowie S.A.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Zasady przygotowania projektów w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach RPO WSL 2014-2020 (poddziałania: 7.3.3., 7.4.2., 11.3., 11.4.3.)”.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 (poddziałania: 7.3.3., 7.4.2., 11.3., 11.4.3.).

Wójt Gminy Poczesna (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 15 października 2015 r., w godzinach 12.00-15.00.

Wójt Gminy Mykanów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 13 października 2015 r., w godzinach 12.00-15.00.

Wójt Gminy Kruszyna (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5, 13 października 2015 r., w godzinach 8.30-11.30.