Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Wójt Gminy Opatów (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, ul. Kuźniczka 32, 16 września 2015 r., w godzinach 9.00-12.00.

Wójt Gminy Lipie (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 16 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, w godzinach 12.30-15.30.

Wójt Gminy Lelów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 15 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, w godzinach 9.00-12.00.

Wójt Gminy Przyrów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 15 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, w godzinach 12.30-15.30.

 

Wójt Gminy Rędziny (powiat częstochowski), Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 4 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach, ul. Szkolna 1, w godzinach 8.30-11.30.