Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Rynek pracy i włączenie społeczne w programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020”.


Spotkanie poświęcone będzie  omówieniu możliwości aplikowania o środki z EFS w obszarze rynku pracy i włączenia społecznego w ramach RPO WSL oraz POWER.

Wójt Gminy Poraj (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Poraju, ul. 3 Maja 1, 18 września 2015 r.,w godzinach 8.30-11.30.

Wójt Gminy Mstów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, ul. 16 Stycznia 14, 21 września 2015 r., w godzinach 8.30-11.30.

Wójt Gminy Kamienica Polska (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul.  Konopnickiej 12, 18 września 2015 r., w godzinach 12.00-15.00.

Burmistrz Kłobucka oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 21 września 2015 r., w godzinach 10.00-13.00.