Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Możliwość realizacji projektów innowacyjnych we współpracy nauka – biznes w perspektywie 2014 – 2020”.


Spotkanie poświęcone będzie  omówieniu możliwości przygotowania projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe. Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli uczelni wyższych, pracowników naukowych, jak również przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na projekty B+R.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Rynek pracy i włączenie społeczne w programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020”.


Spotkanie poświęcone będzie  omówieniu możliwości aplikowania o środki z EFS w obszarze rynku pracy i włączenia społecznego w ramach RPO WSL oraz POWER.

Wójt Gminy Starcza (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 5 października 2015 r., w godzinach 8.30-11.30.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 5 października 2015 r., w godzinach 12.00-15.00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.  „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”.


Spotkanie poświęcone będzie omówieniu możliwości aplikowania o środki z EFS przez organizacje pozarządowe w latach 2014-2020.