Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Wójt Gminy Przyrów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 15 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, w godzinach 12.30-15.30.

 

Wójt Gminy Rędziny (powiat częstochowski), Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 4 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach, ul. Szkolna 1, w godzinach 8.30-11.30.

Wójt Gminy Niegowa (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 7 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2, w godzinach 8.30-11.30.

Wójt Gminy Kłomnice (powiat częstochowski), Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 2 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka  20 (sala sesyjna),  w godzinach 8.30-11.30.

Wójt Gminy Janów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 7 września 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1 (sala nr 4 USC), w godzinach 12.00-15.00.