Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,


W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

 

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie organizuje cykl szkoleń na temat:
 „Zasady przygotowania projektów w ramach RPO WSL-Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.
Na szkolenia zapraszamy  przedstawicieli szkół z: Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, które prowadzą kształcenie ogólne i zamierzają aplikować o środki EFS w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu 11.01.4 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).


Terminy i miejsca szkoleń:

 • 16 czerwca 2015 r. – Kłobuck – sala sesyjna Urzędu Miasta Kłobuck;
 • 17 czerwca 2015r. – Myszków – sala sesyjna starostwa powiatowego;
 • 22 czerwca 2015 r. - Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121;

Porządek: Rejestracja uczestników: 8.15-8.30
Szkolenie:  8:30 - 15:30


Tematyka szkolenia:

 1. Omówienie dokumentacji konkursowej;
 2. Logika projektowa;
 3. Kwalifikowalność wydatków w projekcje współfinansowanym ze środków EFS;
 4. Zasady aplikowania – tworzenie i składanie wniosku o dofinansowanie, prezentacja  Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI):

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (zgodnie z załączonym wzorem) i przesłanie go na następujący adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy również o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji/firmy.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.
Szkolenie jest bezpłatne. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub tel. 34/3605687

 

Formularz zgłoszeniowy 16.06.2015r. Kłobuck

Formularz zgłoszeniowy 17.06.2015r. Myszków

Formularz zgłoszeniowy 22.06.2015r. Częstochowa