Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/11/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń równościowych w zakresie zarządzania różnorodnością oraz w ramach szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie (Akademia Liderów ES) dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

  1. „Wystąpienia publiczne – zwiększenie potencjału PES” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
  2. „Negocjacje – współpraca z interesariuszami PES” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
  3. „Komunikacja interpersonalna – skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej współpracy z innymi ludźmi” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
    oraz w ramach szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie (Akademia Liderów ES):
  4. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 02 marca 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa ZAM/11/OWES/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAM/11/OWES/2018