Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/10/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

  1. „Logika projektowa. Warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.
  2. „Wykorzystanie mediów społecznościowych w rozwijaniu organizacji” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe;
  3. „Księgowość i kadry w podmiotach ekonomii społecznej” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.
  4. „Google Ad Grants – szkolenie z adwords i  adwords Express pod kątem Google grants” (2 dni szkoleniowe).
  5. „G Suite i YouTube dla organizacji non-profit” (1 dzień szkoleniowy). 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 26 lutego 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa ZAM/10/OWES/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAM/10/OWES/2018