Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/57/BZ-ER/2018

 

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 36 sztuk ergonomicznych podkładek (podnóżków) pod stopy według specyfikacji technicznej.


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, osobiście, drogą pocztową lub kurierem do dnia 02.11.2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertwego

Oferta cenowa - ZAM/57/BZ-ER/2018