Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/48/CP/2018

 

Przedmiot zamówienia: Usługa w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej 5, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz ze świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r.


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 w sekretariacie,  do 15 paździenika 2018 r. do godz. 11:00

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertwego

Oferta cenowa - ZAM/48/CP/2018


 

 

Informacja o wynikach postępowania - ZAM/48/CP/2018