Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

company logoAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców subregionu północnego poświęcone możliwościom pozyskania środków finansowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Tematyka spotkania

  • Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?
  • Działania częstochowskiego samorządu mające na celu stworzenie wspólnej platformy ułatwiającej kontakt świata biznesu ze światem nauki i edukacji.

Promocja szkolnictwa zawodowego w Częstochowie.

  • Usługi, instrumenty oraz formy aktywizacji zawodowej jako narzędzie wspierające pracodawców i bezrobotnych.
  • Sytuacja osób powyżej 50 roku życia – prezentacja wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
  • Działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w ramach RPO WSL 2014-2020.
  • Przegląd pozostałych Programów UE oferujących wsparcie przedsiębiorczości.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2018 roku, w godzinach 10.00 – 14:00, w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Katowicach, Częstochowa  Al. Niepodległości 20/22, Sala 1.02 (parter).


Chętnych do udziału w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/register/form/38

 

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

Agenda Spotkania Informacyjnego