Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

02Podczas uroczystego spotkania noworocznego z Prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem, które odbyło się 8 stycznia 2018 roku
w Filharmonii Częstochowskiej rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu
„Promotor Częstochowskiej Gospodarki”.

 

Laureatem wyróżnienia głównego została
Agencja Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie S.A.

 

Nagrody przyznawane przez Prezydenta Miasta Częstochowy wyróżniają tych przedsiębiorców, którzy dzięki zaangażowaniu w działalność na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzeniu klimatu dla biznesu i nowych inwestycji przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miasta.  

 

Dyplomy i statuetki wręczyli Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem Wolskim. Spotkaniu noworocznemu, w którym wzięło udział ponad 450 osób z różnych środowisk (gospodarczych, akademickich, samorządowych, oświatowych) naszego miasta i regionu, towarzyszył występ zespołu Five O’Clock Orchestra.


W imieniu Spółki nagrodę odebrał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. - Marcin Kozak.


Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie, które jest dla Nas ogromnym zaszczytem i silną motywacją do prężnego działania w kolejnych latach!

 

01     02

03     06

05     04