Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

DSCN04559 maja, w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym, odbyła się pierwsza edycja Debaty i Warsztatów o Efektywności Energetycznej – Porozmawiajmy o Energii…


Wydarzenie zostało zorganizowane przez PI NUMERON oraz Biuro Inżyniera Miejskiego UM Częstochowy, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

 

Porozmawiajmy o Energii… spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i było bardzo owocne w wymiarze praktycznym oraz biznesowym. Partnerzy wydarzenia mieli możliwość bezpośredniej prezentacji swoich ofert oraz osiągnięć. Debata przyczyniła się także do integracji regionalnego biznesu, który definiuje swoją ofertę hasłem: efektywność energetyczna.


Celem organizatorów było przekonanie uczestników, że efektywność energetyczna, to także efektywność ekonomiczna oraz ekologiczna. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 uczestników, przedstawicieli samorządu oraz energochłonnych przedsiębiorstw z całej Polski, przede wszystkim służby energetyczne oraz osoby odpowiedzialne w organizacjach za utrzymanie ruchu, planowanie inwestycji, systemy jakości, czy ochronę środowiska. Z satysfakcją obserwowaliśmy zainteresowanie uczestników prezentowanymi zagadnieniami. Największym zainteresowaniem cieszyła się tematyka obowiązkowego audytu energetycznego dla dużych firm.

                        ENERGII 2                  logo numeron czcionki 300DPI                     
Pokazano energetyczne mega trendy oraz dobre praktyki z zakresu m.in.: oprogramowania do zarządzania gospodarką energetyczną (NUMERON), systemu zarządzania energią ISO 50001 (DEKRA), audyt energetyczny (KAPE), białe certyfikaty (KAPE), sprężone powietrze (7bar), termomodernizacja (KAPE), kogeneracja, trieneracja i OZE (INERGIS), systemy BMS (MCD Electronics), swoje dokonania na polu efektywności energetycznej zaprezentowały samorządowe służby energetyczne Miasta Częstochowa oraz Miasta Katowice. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja elektrycznego – VW e-Golf. Krotoski – Cichy Częstochowa.


Podczas blisko 25 wystąpień przewijały się tematy ważne z punktu widzenia współczesnej energetyki. Prawo nakłada liczne obowiązki na energochłonne branże przemysłu, a z drugiej strony wspiera efektywnych konsumentów energii, subsydiując wydatki ponoszone na proefektywnościowe przedsięwzięcia. Efektywność energetyczna to tematyka istotna dla biznesu, jak również jednostek samorządu terytorialnego. Poważne wyzwania w obszarze kształtowania lokalnej gospodarki energetycznej postawiono również przed samorządami: gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, bilansowanie obszarowe, czy wreszcie klastry energii – to tylko niektóre z poruszanych zagadnień.


Duże zainteresowanie wydarzeniem i jego tematyką oraz burzliwe dyskusje w trakcie konferencji i w kuluarach pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań. Kolejne edycje są już w planach.


Organizatorzy dziękują za życzliwą pomoc w organizacji uroczystości Partnerom instytucjonalnym, a szczególnie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.; Loży Częstochowskiej BCC, Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Żywieckiemu Klastrowi Energii.


Więcej zdjęć z konferencji w informacji na stronie organizatorów – Pracowni Informatyki NUMERON.

 

 DSCN0388    DSCN0405

DSCN0413     DSCN0427

DSCN0428     DSCN0433

DSCN0440     DSCN0442

DSCN0445     DSCN0452

DSCN0455     DSCN0465

DSCN0475     DSCN0477

DSCN0482     DSCN0483

DSCN0502     DSCN0518

DSCN0523     DSCN0524

DSCN0534     DSCN0537

DSCN0541     DSCN0543

DSCN0546     DSCN0553

DSCN0554     DSCN0556

DSCN0557      DSCN0562

DSCN0568      DSCN0571

DSCN0572     DSCN0574

DSCN0580