Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Nowa szansa” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL, mającą na celu rekrutację jednego mężczyzny.


Projekt oferuje m.in. bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na założenie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 40.000 zł.


W ramach rekrutacji uzupełniającej do projektu mogą zgłaszać się jedynie mężczyźni, którzy spełniają warunki kwalifikowalności do projektu, tj.:

  • zostali zwolnieni z przyczyn zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lub
  • są przewidziani do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy lub
  • są zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy,
  • pracują lub są zamieszkali na terenie miasta Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
  • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. śląskiego.

 

Rekrutacja rozpocznie się 4 grudnia 2014 r. i trwać będzie do 10 grudnia 2014 r. do godz. 15.00. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są zamieszczone w zakładce Pliki do pobrania na stronie projektu www.nowaszansa.czest.pl.


Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 34 324-50-75.
Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Katarzyna Wołczyńska.