Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Wyniki oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Nowa szansa"_I ścieżka (szkolenia zawodowe)_2 tura

 

W dniu 14.04.2014 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła ocenę formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych i zarekomendowała do I etapu oceny merytorycznej poniższych Kandydatów (plik do pobrania).

 

 

Ocena Formalna I Ścieżka - Lista rankingowa